Foto: Per Helander

Har ni en andrabil som inte går så mycket, men samtidigt är en viktig del av livspusslet? Låt oss göra ett oljebyte och en kontroll av bilens skick. Vi ger dig ett utlåtande om vad som behövs göras och vad det skulle kosta. Du bestämmer!

För detta tar vi endast 995:- inkl olja och filter.